Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/12-01/563
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 16.03.2012
Oporezivanje bijelog šećera u kocki pdv-om

Društvo „A“ d.o.o., zatražilo je očitovanje o tome oporezuje li se bijeli šećer u kocki porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%.

 

            U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

            Porez na dodanu vrijednost od 1. ožujka 2012. godine plaća se po stopi 10% na bijeli šećer od trske i šećerne repe što je propisano člankom 10.a stavkom 2. točkom g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 22/12).

Člankom 60. stavkom 2. točkom g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, 89/11 i 29/12) pojašnjeno je da se bijelim šećerom od trske i šećerne repe smatra šećer namijenjen za konzumaciju koji se stavlja na tržište u kristalnom obliku.

Obzirom da se bijeli šećer može staviti na tržište u kristalnom obliku, zatim kao mljeveni (šećer u prahu) ili oblikovani (šećer u kocki), oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% podliježe samo bijeli šećer od trske i šećerne repe koji je namijenjen konzumaciji i stavlja se na tržište u kristalnom obliku.

Prema tome bijeli šećer u prahu odnosno bijeli šećer u kocki ne stavljaju se na tržište u kristalnom obliku nego kao mljeveni odnosno oblikovani šećer stoga ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% nego po stopi 25%.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu