Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/11-01/191
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 25.11.2011
Oporezivanje proizvoda stranog izdavača

Društvo „A“ d.o.o.,  obratilo nam se upitom u vezi oporezivanja proizvoda stranog izdavača naziva „B“ čija prava bi navedeno društvo otkupilo te proizvod otisnulo na hrvatskom jeziku i prodavalo na području Republike Hrvatske. Prema navodima u upitu ne radi se o klasičnim puzlama već o tipu edukativnog materijala kojeg čine kartice s logičkim zadacima i riši/briši flomasterom. Nadalje, u upitu se navodi da se proizvod iste vrste i namjene izdaje i u drugim uzorcima pod nazivom kao što je primjerice „C “. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje može li se proizvod „B“ smatrati knjigom.

                                        

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavka 1. točke c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.    imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.    izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.    imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Obzirom na navedeno, iz navoda u upitu i priloženog primjerka proizvoda „B“ zaključujemo da navedeni proizvod podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 23% prema odredbama članka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu