Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/12-01/52
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 19.03.2012
Oporezivanje ortopedskih i drugih pomagala nultom stopom

      Društvo „A“, obratilo se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost očnih pomagala obzirom na Pravilnik o ortopedskim i drugom pomagalima koji je je stupio na snagu 1. ožujka 2012. godine.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine broj 7/12, 14/12 i 23/12) kojim je stavljen van snage Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Narodne novine broj 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11, 16/11 i 87/11) stupio je na snagu 1. ožujka 2012. godine.

 

Sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima je Popis ortopedskih pomagala koji u stupcu 2 sadrži nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, u stupcu 3 sadrži naziv generičkog pomagala, u stupcu 4 sadrži naziv proizvođača, dok stupac 5 sadrži naziv nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda „B“.

 

Odredbom članka 10.a stavka 1. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 22/12) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.) te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

Nadalje člankom 5. stavkom 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 29/12) propisano je da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju zubni tehničari i stomatolozi iz članka 11. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa pomagala pod sljedećim nazivima: akumulator, vanjska zadnja guma, vanjska prednja guma, zračnica zadnja, zračnica prednja, puna guma prednja, puna guma zadnja, akumulator za elektromotorna invalidska kolica, tamna stakla, obično prozirno staklo, baterija 675A, baterija 675SP, baterija 312A, baterija 230A, baterija 13A, baterija LR-6, mikrofon, slušalica, kućište pomagala, preklopnik, potenciometar, ovjes vibratora, ovjes mikrofona, ovjes slušalice, kabel unutar slušnog pomagala, zvukovod, ušna kukica, pločica pojačala, mekana membrana, membrana vibratora, gornji dio uređaja, magnet, taster, zavojnica, poklopac akumulatora, pojačalo, regulator glasnoće, akumulatorska baterija, punjač baterije, zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu, vlasulja za žene s kratkim vlaknom, vlasulja za žene s dugim vlaknom, vlasulja za muškarce i vlasulja za djecu.

 

Obzirom na navedeno napominjemo da odredbom članka 10.a stavka 1. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 5. stavka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 29/12) nije propisano oporezivanje nultom stopom poreza na dodanu vrijednost za pojedine proizvođače ili nositelje upisa u očevidnik medicinskih proizvoda „B“, nego je propisano oporezivanje nultom stopom poreza na dodanu vrijednost ostalih medicinskih proizvoda za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka odnosno ortopedskih i drugih pomagala koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

Stoga isporuka ili uvoz medicinskih proizvoda za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka odnosno ortopedskih i drugih pomagala koja se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% neovisno o proizvođaču ili nositelju upisa u očevidnik medicinskih proizvoda „B“.

 

            Pomagala s Popisa ortopedskih i drugih pomagala koja su do 29. veljače 2012. bila oporeziva po stopi 23%, a čiji su nazivi navedeni u članku 60. stavku 1. točki f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1. ožujka 2012. podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

Povratak na prethodnu stranicu