Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/11-01/105
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 02.11.2011
Primjena nulte stope pdv-a na pomoćna nastavna sredstva

 

Ustanova „A“, obratila nam se upitom u vezi primjene stope 0% poreza na dodanu vrijednost na pomoćna nastavna sredstva za koja je Agencija „B“ donijela Odluke kojima se u školskoj godini 2011./2012. odobrava njihova uporaba. Zatraženo je mišljenje o tome da li se u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) radi o proizvodima koji se oporezuju po stopi 0%.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavka 1. točke c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.    imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.    izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.    imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Obzirom na navedeno, u konkretnom slučaju stopa 0% poreza na dodanu vrijednost može se sukladno odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona i članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika primijeniti na predmetna nastavna sredstva ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izda odobrenje prema kojem se ta sredstva smatraju nastavnim sredstvima izrađenima u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu