Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/2081
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 10.11.2011
Oporezivanje pdv-om usluga u hotelijerstvu

 

Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo „A“ u svom dopisu navodi da tijekom turističke sezone u pojedinim hotelima dolazi do prebukiranja („over booking“) pa se gosti smještaju u hotele drugih poduzetnika koji za pruženu uslugu smještaja hotelijeru obračunavaju porez na dodanu vrijednost po stopi 10%. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje koju stopu poreza na dodanu vrijednost treba primijeniti hotelijer kada uslugu smještaja prefakturira agenciji, budući da nije sam pružio uslugu smještaja.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Člankom 10a. stavkom 2. točkom a) Zakona i člankom 60. stavkom 2. točkom a) Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge.

 

         Smještajem se smatra noćenje u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata. Usluga pansiona obuhvaća smještaj (noćenje) i tri obroka (doručak, ručak i večera), a polupansiona smještaj (noćenje) s doručkom i jednim od ostalih obroka.

        

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu Pravilnika smatraju se: hoteli, apart hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

        

Shodno navedenom, porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% oporezuju se usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za te usluge.

  

         Prema tome, kada hotelijer ispostavlja račun agenciji za uslugu smještaja koju mu je zaračunao drugi hotelijer, tada na naknadu za uslugu smještaja obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi 10% kako je propisano člankom 10a. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu