Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/2774
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 13.01.2012
Plaćanje pdv-a na znanstveni časopis prilikom fakturiranja pretplate ili prodaje fizičkim ili pravnim osobama

Institut „A“, obratio nam se upitom u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na znanstveni časopis „B“ prilikom fakturiranja pretplate ili prodaje fizičkim ili pravnim osobama. U upitu je navedeno da se časopis „B“ izdaje 76 godina te da za objavljivanje članaka radovi prolaze dvije anonimne recenzije sukladno kriterijima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nadalje, u upitu je navedeno da je časopis „B“ dostupan javnosti na portalu znanstvenih i stručnih časopisa Republike Hrvatske HRČAK (http://hrcak.srce.hr) te da kao znanstveni časopis prima godišnju potporu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09) i članka 60. stavka 1. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na znanstvene časopise.

 

Obzirom na navedeno, ako se časopis „B“ prema kriterijima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta smatra znanstvenim časopisom tada se prilikom ispostavljanja računa za pretplatu ili prodaju takvog časopisa porez na dodanu vrijednost obračunava sukladno odredbama članka 10.a stavka 1. točke f) Zakona odnosno članka 60. stavka 1. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu