Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/1659
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 13.01.2012
Oporezivanje pdv-om dječjih pelena

 

Primili smo upit trgovačkog društva „A“ d.o.o. za trgovinu, u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost dječjih pelena u smislu članka 60. stavka 1. točke f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik), odnosno može li se primijeniti stopa poreza na dodanu vrijednost 0% na dječje pelene kao medicinsko sredstvo za inkontinenciju. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Sukladno odredbama članka 10a. stavka 1. točke e) Zakona i članka 60. stavka 1. točke f) Pravilnika porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća se na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju zubni tehničari i stomatolozi iz članka 11. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa pomagala pod sljedećim šiframa: APRD060, AOID018, AOID026, AOID034, AOID042, AOID05Z, AOID06X, AOID106, BNBD01M, BNBD02K, CSRD041, CSPP163, CSRD050, CSRD06Y, CSRD07W, CSRD08U, CSPU19T, CPUS019, CPUS035, CPUS043, CPUS051, CPUS060, CPUS07Y, CPUS08W, CPUS09U, CPUS115, CPUS123, CPUS140, CSUS23Y, CPUS16W, CPUS17U, CPUS28O, CPUS32W, DPGU01Y, DPGU02W, DPGU03U, DPGU04S, DPGU05Q, DPGU07M, DPGU08K, DPGU09I, DPGU10W, DPGU13Q, DPGU11U, DPGU12S, EPAJ01E, EPUV01Y, EPUV02W, EPUV03U, EPUV04S.

 

U naprijed navedenom Popisu pomagala pod rednim brojem 432 navedena je šifra EPPL04B - Pelene u spoju s gaćicama, za djecu, koja nije navedena kao iznimka u odredbi članka 60. stavka 1. točke f) Pravilnika te se stoga na predmetne dječje pelene može primijeniti stopa poreza na dodanu vrijednost 0% ako po svojoj namjeni i funkciji odgovaraju medicinskom pomagalu pod rednim brojem 432, šifra EPPL04B iz Popisa pomagala.

 

Napominjemo da Ministarstvo financija, Porezna uprava nije nadležna za davanje mišljenja u vezi pitanja o uvjetima koje mora ispunjavati proizvod da bi se mogao u prometu smatrati medicinskim pomagalom u slučaju inkontinencije.

 

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu