Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/984
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 13.07.2011
Oslobođenje od plaćanja pdv-a za uvoz cjepiva protiv tuberkuloze

 

Zavod „A“ d.d., Zagreb,  obratio nam se zamolbom za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za uvoz cjepiva protiv tuberkuloze (BCG), liofilizirano 60.000 doza prašak i otapalo za suspenziju za injekciju pakiranje 50x10 doza proizvođača „B“ koje je uvršteno u listu lijekova pod brojem ATK J07AN011 011 u pakiranju 10x10 doza. Prema navodima u upitu cjepivo se zbog hitnosti nabavke uvozi temeljem Odobrenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi KLASA: 530-07/11-05-234, URBROJ: 534-05-1-5/5-11/02 od 14. travnja 2011. za pokretanje postupka izvanrednog uvoza.

 

         U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik), nije propisana mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza lijekova.

 

Međutim, napominjemo da se prema odredbama članka 10.a stavka 1. točke d) Zakona i članka 60. stavka 1. točke d) Pravilnika porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova zavoda „C“.

 

         U skladu s navedenim, ako je cjepivo protiv tuberkuloze (BCG) uvršteno u listu lijekova zavoda „C“ prilikom uvoza tog cjepiva primjenjuje se stopa 0% poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 10.a stavka 1. točka d) Zakona i članka 60. stavka 1. točke d) Pravilnika.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu