Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/11-01/36
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 28.02.2011
Oporezivanje pdv-om slikovnica sa tekstom

Društvo „A“ d.o.o., obratilo nam se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost slikovnica sa tekstom, odnosno podliježu li slikovnice sa tekstom koje imaju manje od 49 stranica oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.      imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.      izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.      imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Prema navedenom, oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% podliježu dječje knjige i u slučaju da imaju manje od 49 stranica, te napominjemo da se dječjim knjigama smatraju i slikovnice sa tekstom.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu