Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/06-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 12.01.2006
Povrat poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2004. godinu
Dobrovoljno vatrogasno društvo "A", uputilo nam je zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog po računima za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2004. godini. U zahtjevu navode da su zakasnili predati zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost, ali su mišljenja da nisu izgubili pravo na ostvarenje povrata, jer od stečenog prava nije protekao rok zastare.
Na postavljen upit očitujemo se u nastavku.
Člankom 32. stavkom 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (Narodne novine, br. 31/04 i 104/04) propisano je da će se plaćeni porez na dodanu vrijednost, po računima za nabavu opreme u 2004. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti, vratiti na teret prihoda poreza na dodanu vrijednost javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama.
Radi jedinstvenog postupanja glede povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama u 2004. Ministarstvo financija dalo je Obavijest o načinu povrata plaćenog poreza na dodanu vrijednost klasa: 410-19/04-01/253, ur. broj: 513-05-/03-4 od 20. listopada 2004. godine, prema kojoj se pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2004. ostvaruje za nabavu opreme u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004., a zahtjev se može podnijeti najkasnije do 31 siječnja 2005. za opremu nabavljenu do 31. prosinca 2004.
Sukladno navedenom podnositelj zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost po računima za nabavu opreme u 2004. godini za obavljanje vatrogasne djelatnosti ne može ostvariti pravo na povrat toga poreza po zahtjevu podnesenom nakon roka utvrđenog u predmetnoj Obavijesti Ministarstva financija, donesenoj na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, s obzirom da taj povrat tereti prihode Državnog proračuna za 2004. godinu.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu