Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/03-01/167
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 13.05.2003
Povrat poreza na dodanu vrijednost za kupljenju opremu za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti
Gospodin "A" postavio nam je upit ima li pravo kao hrvatski branitelj na povrat poreza na dodanu vrijednost za kupljenu opremu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koju je kupio 27. studenog 2001. godine, a od Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dobio je 23. siječnja 2002. potvrdu o pravu na korištenje carinske i porezne olakšice.
Odgovaramo u nastavku.
Člankom 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, od broja 94/01 do 122/02) propisana je carinska i porezna olakšica, pod kojom se razumije oslobođenje od plaćanja carine i posebnog poreza za nabavljanje strojeva i opreme pri uvozu ili kupnji u tuzemstvu, a za obavljanje registrirane djelatnosti i obavljanje poljoprivredne djelatnosti u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Oslobođenje se odnosi i na porez na dodanu vrijednost, na način da se porez na dodanu vrijednost ne obračunava pri kupnji opreme za obavljanje djelatnosti. Naputkom Ministarstva financija klasa: 413-04/01-05/283 od 27. studenog 2001. pojašnjava se da se carinska i porezna olakšica ostvaruje temeljem ovjerenoga popisa-specifikacije opreme i strojeva, koja se namjerava uvesti ili kupiti u tuzemstvu. Uz zahtjev za ovjeru popisa-specifikacije opreme i strojeva potrebno je između ostalog imati i potvrdu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji o statusu korisnika olakšice.
Obzirom da prilikom kupnje navedenog stroja, 27. studenog 2001. porezni obveznik nije priložio potvrdu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (koju je dobio naknadno 23. siječnja 2002.) te nije imao uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a za naknadno oslobađanje plaćenoga poreza na dodanu vrijednost nema zakonske mogućnosti.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu