Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/408
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.05.2003
Povrat poreza na dodanu vrijednost
Hrvatska Elektroprivreda obratila nam se s upitom može li pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost iskoristiti u trenutku predaje prijave poreza na dodanu vrijednost, a ne nakon petnaest dana.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 21. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine, od broja 47/95 do 73/00) porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike. Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku 15 dana od dana predaje prijave.
U skladu s navedenim Porezna uprava obvezna je vratiti razliku poreza na dodanu vrijednost u propisanom roku od 15 dana.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu