Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/97
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.03.2002
Povrat PDV-a Veleposlanstvu Republike Rumunjske
U svezi sa zahtjevom Veleposlanstva Republike Rumunjske za povrat PDV-a koji je za obavljene usluge izlaganja i najma prostora na Zagrebačkom velesajmu, gdje je Republika Rumunjska sudjelovala s nacionalnim paviljonom, zaračunao Zagrebački velesajam, očitujemo se u nastavku.
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima pod uvjetom uzajamnosti. O uvjetu uzajamnosti očituje se Državni protokol.
Prema tumačenju Državnog protokola, korištenje navedenih usluga nije u okviru obavljanja diplomatske već gospodarske djelatnosti, te kao takvo temeljem Bečkih konvencija o diplomatskim i konzularnim odnosima, nije obuhvaćeno poreznim povlasticama propisanim navedenim konvencijama, te se ne može primijeniti porezno oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi ovih usluga.
Na temelju odredbi članka 21. stavak 2. Zakona i članka 126a. do 126h. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/2001), propisana je mogućnost povrata PDV-a inozemnim poduzetnicima koji izlažu na sajmovima u Republici Hrvatskoj. Ovi poduzetnici uz propisanu proceduru i priloženu dokumentaciju mogu ostvariti povrat PDV-a na usluge najma izložbenog prostora, opskrbe izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, uređenja, izrade i popravka izložbenog prostora, materijala za uređenje izložbenog prostora te troškova parkiranja.
Međutim, budući da Veleposlanstvo Republike Rumunjske u smislu propisa o PDV-u nije poduzetnik, ono ne može temeljem ove odredbe ostvariti pravo na povrat pretporeza.
Pri budućim organiziranim nastupima rumunjskih gospodarstvenika na Zagrebačkom velesajmu, ako se oni pojave kao naručitelji i korisnici usluga, moći će uz propisanu proceduru ostvariti povrat PDV-a, bez obzira na način financiranja njihovog nastupa na Zagrebačkom velesajmu.
Povratak na prethodnu stranicu