Porez na dodanu vrijednost - Povrat poreza
Broj klase:410-19/02-01/80
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
Hrvatski športski savez invalida Zagreb uputio nam je zamolbu za povrat PDV-a uplaćenog prilikom nabave kombija za prijevoz sportaša s invaliditetom. Navode da nisu u sustavu PDV-a, te prilažu kopije računa i dokaz o uplati PDV-a u iznosu 49.180,05 kuna.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno iznosa koji su mu zaračunali dobavljači za isporučena dobra ili obavljene usluge koje je nabavio za svoju poduzetničku djelatnost. Pravo na povrat poreza zaračunanog na nabavu dobara imaju samo poduzetnici - obveznici PDV-a i taj se povrat ostvaruje priznavanjem prava na pretporez u okviru samog sustava PDV-a. Osobe koje nisu obveznici PDV-a krajnji su potrošači i zaračunani porez snose kao trošak, tj. ne mogu ostvariti pravo na povrat poreza.
Budući da prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije propisana mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost u navedenom slučaju, Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja toga poreza.
Skrećemo vam pozornost na odredbe članka 12. točka 8. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona i članka 70. i 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) kojima je od plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara koja su, kao donacija, dana humanitarnim organizacijama, znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, te športskim amaterskim klubovima i dr., uvoz dobara i isporuke dobara i usluga u tuzemstvu kada se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija danih tim organizacijama. S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu