Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/02-01/238
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.06.2002
Nadzorom osporeno pravo na povrat
Na vaš dopis pod gornjim brojem u vezi s pitanjem poreznog obveznika "A", odgovaramo u nastavku.
U dopisu poreznog obveznika koji ste nam dostavili radi tumačenja (bez zapisnika o obavljenom nadzoru) riječ je o tome da je imenovanom obvezniku inspekcijskim nadzorom Područnog ureda Zagreb osporeno pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost i utvrđena obveza plaćanja toga poreza. Navodi se da su temeljem računa davatelja usluga, obrtničke radnje "B", za koju nisu znali da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odbili pretporez. Mišljenja su da porezom na dodanu vrijednost treba zadužiti samo izdavatelja računa koji nije imao pravo na računima iskazati porez na dodanu vrijednost, jer zaduživanje porezom na dodanu vrijednost isporučitelja usluga i korisnika usluga znači dvostruko oporezivanje porezom na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 20. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) propisano je da ako porezni obveznik u nekom računu izdvojeno iskaže porez na dodanu vrijednost premda to nije ovlašten učiniti (članak 15. stavak 5.), tada primatelj dobara i usluga ne može odbiti iskazani porez kao pretporez.
Iz navedenoga proizlazi da je naplata poreza na dodanu vrijednost od isporučitelja dobara i usluga koji je u ispostavljenim računima neovlašteno iskazao porez na dodanu vrijednost i osporavanje odbitka pretporeza primatelju računa, odnosno korisniku dobara i usluga, u skladu s prethodno navedenim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i da nije riječ o dvostrukom oporezivanju, kako obveznik navodi u dopisu.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu