Porez na dodanu vrijednost - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza
Broj klase:410-01/10-01/1663
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 23.09.2010
Dokapitalizacija - prijenos materijalne imovine

 

Poduzetnik „A“ d.o.o., u postupku je dokapitalizacije koja se obavlja prijenosom materijalne imovine, odnosno upotrebljavanih autobusa za prijevoz putnika. Ovlašteni sudski vještak obavio je procjenu navedene imovine i procijenjeni iznos iskazan je kao iznos povećanja temeljnog kapitala. Oba društva u sustavu su poreza na dodanu vrijednost te je na vrijednost procijenjene imovine obračunan porez na dodanu vrijednost. U dopisu navodite da je razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procjenom utvrđene vrijednosti iskazana kao prihod kod poduzetnika koji povećava temeljeni kapital unosom imovine. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li poduzetnik preuzimatelj imovine odnosno autobusa ima obvezu platiti posebni porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove na procijenjenu vrijednosti imovine koja se prenosi.

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobra (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Ako društvo unosi imovinu u drugo društvo, radi se o oporezivoj isporuci što je propisano člankom 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09).

 

         Prema navedenom, ako se u konkretnom slučaju radi o unosu dobara koja se radi dokapitalizacije unose iz jednog trgovačkog društva u drugo, radi se o isporuci koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost kako je to propisano odredbom članka 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a ne posebnim porezom na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, obzirom da se taj porez plaća sukladno članku 1. stavku 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 136/02 do 21/10), ako se promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu