Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/10-01/24
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-6
Zagreb, 18.06.2010
Obračunavanje pdv-a na određene kategorije usluga

 

Sveučilišni centar „A“  Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu:“A“) dostavio nam je upit u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na određene kategorije usluga. Kako se navodi u upitu, „A“ je javna ustanova čiji je osnivač Sveučilište u Zagrebu i u sastavu je Sveučilišta odnosno infrastrukturna je ustanova akademske zajednice u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i središnje čvorište informacijske, komunikacijske i računalne infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te središte za obrazovanje i podršku pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije. „A“ za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica, Hrvatsku mrežu „B“  i druge proračunske korisnike obavlja poslove kao što je izgradnja i održavanje informacijskog sustava visokih učilišta, kao i sustava studentske prehrane, odnosno njegove autentikacijske i autorizacijske infrastrukture, izgradnja i održavanje mrežne infrastrukture studentskih domova i fakulteta, mrežnih poslužitelja fakulteta i bolnica, uspostava digitalnog arhiva mrežnih publikacija te razvoj sustava arhiva mrežnih dokumenata, udomljavanje Hrvatskog jezičnog portala i druge. „A“, nadalje, obavlja i obrazovne usluge u obliku tečajeva i radionica u području informacijske i komunikacijske tehnologije i srodnih područja namijenjenih studentima i članovima akademske zajednice, koje su uglavnom besplatne. Također,  „A“ organizira znanstvenu međunarodnu konferenciju za koju naplaćuje kotizaciju i obavlja usluge vezane uz Hrvatsko središte  „C“ za razmjenu internetskog prometa udomljeno u „A“, otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj.

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.), na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba i novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavka 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavka 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

Sukladno odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona i članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve. Usluge i isporuke dobara oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Porez na dodanu vrijednost ne plaća se na usluge posredovanja u zapošljavanju studenata i učenika, organizaciji prehrane studenata i smještaju studenata, kao i na isporuke dobara koja su izravno vezana uz obavljanje usluga kao što su smještaj i prehrana učenika u učeničkim odnosno studenata u studentskim domovima i slično.

Stoga, ako „A“ obavlja usluge u okviru svoje djelatnosti u sastavu Sveučilišta, kao što su usluge obrazovanja članovima akademske zajednice (studentima, nastavnicima i djelatnicima visokih učilišta i javnih instituta), bez naknade, kao i u slučaju kada se iste usluge obrazovanja obavljaju polaznicima koji nisu članovi akademske zajednice uz naknadu, te ako je program za navedene usluge obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, može se primijeniti odredba članka 11. stavka 1. točke i) Zakona o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Usluge izgradnje i održavanja informacijskog sustava visokih učilišta, kao i sustava studentske prehrane, izgradnje i održavanja mrežne infrastrukture studentskih domova i fakulteta, koje „A“ obavlja za fakultete, ne predstavljaju usluge koje su prema članku 11. stavku 1. točki i) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, obzirom da se ne radi o uslugama obrazovanja, odnosno uslugama usko povezanim uz obrazovanje koje se obavljaju studentima, odnosno krajnjim korisnicima takvih usluga, već o informatičkim uslugama koje „A“ obavlja fakultetima.

U slučaju organiziranja međunarodne konferencije, ako se u predmetnom slučaju radi o kotizaciji za konferenciju koja se naplaćuje za sudjelovanje na konferenciji, „A“ postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 22. Zakona, obzirom da se usluge organizacije konferencija smatraju oporezivim uslugama sukladno članku 2. stavku 1. Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu