Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/10-01/293
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 26.01.2010
Ulazak u sustav pdv-a redovitih članova Akademije

 

Primili smo upit Hrvatske akademije „A“ (u daljnjem tekstu: Akademija), najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Republici Hrvatskoj, u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost redovitih članova Akademije, odnosno akademika koji primaju stalnu mjesečnu nagradu u visini prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj sukladno članku 19. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine br. 34/91. do 65/09.).

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavka 1. točke 1., osim poduzetnika iz članka 22. stavka 1. Zakona.

Prema odredbama članka 3. stavaka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) isporuka u općenitom smislu postoji u slučaju kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost. Ovo vrijedi i za protuisporuku, to jest naknadu. Naknada može biti u obliku novca i/ili u obliku protuisporuke dobara i usluga. Bitno obilježje oporezive isporuke je međusobna veza između isporuke i naknade. Za prosudbu o postojanju ovog obilježja mjerodavan je gospodarski interes sudionika, neovisno o tome kako su sami sudionici određeni posao nazvali.

Prema odredbi članka 19. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti redoviti članovi primaju stalnu mjesečnu nagradu u visini prosječnog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje.

Stoga, obzirom da stalna mjesečna nagrada akademicima ne predstavlja naknadu za isporuku dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, mišljenja smo da se isti za primljene stalne mjesečne nagrade ne smatraju poduzetnicima, niti obveznicima poreza na dodanu vrijednost i ne podnose prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu