Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/10-01/189
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 24.02.2010
Obračun pdv-a na naknade za rad članova vijeća, povjerenstva, odbora i savjeta

 

Agencija 'A' obratila nam se upitom u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na naknade za rad članova vijeća, povjerenstava, odbora i savjeta. Navedena agencija proračunski je korisnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i u njezinoj su nadležnosti isplate naknada za rad članovima Nacionalnih vijeća, različitih odbora, savjeta, povjerenstava i drugih oblika rada od strane osoba izvan agencije. Prema navodima u upitu radi se o nekoliko tisuća ugovora koji se isplaćuju iz državnog proračuna. Kako su neki članovi kojima se isplaćuje naknada za rad obveznici poreza na dodanu vrijednost kao primjerice poduzetnici, obrtnici, samostalne djelatnosti i fizičke osobe postavljeno je pitanje da li su naknade koje primaju za rad u navedenim vijećima, odborima, savjetima i povjerenstvima oslobođene poreza na dodanu vrijednost.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Kako bi mogli dati odgovor na pitanje je li predmetna naknada oslobođena ili oporeziva porezom na dodanu vrijednost potrebno je utvrditi ima li rad članova vijeća, povjerenstava, odbora i savjeta obilježja samostalnosti. Naime, odredbama članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 27. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je poduzetnik svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda pri čemu sva tri uvjeta moraju biti istodobno ispunjena.

 

Prema odredbama Zakona i Pravilnika kod osoba koje obavljaju obrtničku ili neku drugu djelatnost, a uz to se bave i povremenom samostalnom djelatnosti, poduzetničkom djelatnošću smatra se njihova cjelokupna djelatnost. Međutim, ako članovi koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost rad u vijećima, povjerenstvima, odborima i savjetima ne obavljaju samostalno tada se za takvu vrstu rada ne smatraju poduzetnicima u smislu odredbi Zakona obzirom da nisu ispunjena sva tri propisana uvjeta (samostalnost, trajnost i namjera ostvarivanja prihoda) koji određuju poduzetnika odnosno poreznog obveznika. Stoga je potrebno svaki slučaj sagledati pojedinačno obzirom na moguće različitosti i specifičnosti.

 

Napominjemo, poduzetnicima se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju fizičke osobe u dijelu primitaka koje ostvare kao članovi predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba, suci porotnici i stečajni upravitelji.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu