Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/99
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.07.2006
Obračunavanje i plaćanje pdv-a na troškove amortizacije osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kn
Društvo 'A' d.o.o. b, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na troškove amortizacije osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kuna po jednom vozilu. Društvo pita je li porezni tretman isti za vozila nabavljena u 2004. godini, kao i za vozila nabavljena poslije 01.01.2005. godine. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 12. stavak 13. Zakona o porezu na dobit ('Narodne novine', br. 177/04, 90/05 i 57/06), propisan je način i iznos amortizacije za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz koji se priznaje kao trošak pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Ako trošak nabave premašuje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza.

Prema odredbama članka 22. stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit ('Narodne novine', br. 95/05), ako je trošak nabave za dugotrajnu imovinu iz članka 12. stavak 13. Zakona iznad 400.000,00 kuna po jednom sredstvu, porezna osnovica povećava se za iznos porezno nepriznate amortizacije u poreznom razdoblju u kojem se imovina amortizira. Porezna osnovica povećava se za trošak amortizacije za imovinu koja je nabavljena u razdoblju primjene Zakona.

Stoga se navedene odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit odnose na osobne automobile i druga sredstva za prijevoz nabavljena od 01.01.2005. godine, dok osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz nabavljeni do 31.12.2004. godine ne podliježu navedenim odredbama, sukladno članku 22. stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit.

Odredbama članka 2. stavak 1. točka 2c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ('Narodne novine', br. 47/95 do 95/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na vlastitu potrošnju kojom se, između ostalog, smatra stvaranje rashoda po osnovi korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti.

Člankom 26. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ('Narodne novine', br.60/96 do 153/05), propisano je da se 30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, smatra vlastitom potrošnjom i podliježe oporezivanju.

Sukladno navedenom, porez na dodanu vrijednost plaća se u smislu članka 2. stavak 1. točka 2c) Zakona i članka 26. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, na 30% izdataka po osnovi korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz do iznosa od 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu. Iznos troškova amortizacije za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz preko 400.000,00 kuna troška nabave po jednom sredstvu, nije u smislu članka 12. Zakona o porezu na dobit, porezno priznati rashod koji se može odbiti pri oporezivanju dobiti, pa sukladno članku 2. stavak 1. točka 2a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, razlika iznad 400.000,00 kuna podliježe oporezivanju kao izuzimanje za vlastitu potrošnju.

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu