Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/301
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 01.12.2005
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza n dodanu vrijednost na kataloge
Društvo "A" d.o.o. iz Zagreba, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na kataloge koji se dijele besplatno kupcima u svrhu bolje prodaje proizvoda, na koji odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Točka 3. istog članka propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća i na sve druge isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene.
Prema navedenim odredbama, davanje kataloga bez naknade potencijalnim kupcima podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost kao isporuka dobara u smislu članka 2. stavka 1. točka 1 a) Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu