Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/1193
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 23.09.2004
Mogu li strani državljani kod iznajmljivanja poslovnog prostora postati obveznici pdv-a
Odvjetničko društvo "A", postavilo nam je upit mogu li strani državljani koji u Republici Hrvatskoj ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (u konkretnom slučaju iznajmljivanje poslovnog prostora) postati obveznici poreza na dodanu vrijednost.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Poduzetnikom se prema članku 2. stavak 3. Zakona i članka 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Osoba koja ispunjava sva tri uvjeta istodobno, poduzetnik je u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Prema članku 22. stavak 1. Zakona, poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, (osim ako se sam nije prijavio u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), nema pravo iskazivanja poreza po izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu po ulaznim računima zaračunaju ostali poduzetnici.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije isključena mogućnost da strani državljanin postane obveznik poreza na dodanu vrijednost, ako u Republici Hrvatskoj obavlja samostalnu djelatnost.
Stoga, ako poduzetnik bilo strani ili domaći državljanin u tekućoj godini ostvari godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobra ili usluga iz članka 2. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost po sili zakona od 1. siječnja iduće godine, i obvezan je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu