Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/222
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.06.2003
Zamolba za oslobođenje od plaćanja PDV-a za donacije
U svezi s vašom zamolbom za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na proizvode koje će pojedini donatori-obveznici poreza na dodanu vrijednost dati kao donaciju za pripremu pohoda Sv. Oca Hrvatskoj, odgovaramo u nastavku.
Obveznici poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbi članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95 do 73/00) , pri isporukama dobara i usluga koje obave bez naknade, uključujući i isporuke koje doniraju, obvezni su zaračunati i platiti porez na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 70. i 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 60/96 do 58/03), poreza na dodanu vrijednost oslobođenje uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i uvoz dobara i isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu navedenim subjektima, koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
U skladu s naprijed navedenim, prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nema mogućnosti da se porezni obveznici koji doniraju proizvode vjerskim zajednicama kao i bilo kojim drugim osobama, oslobode plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu