Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/304
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.04.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost prilikom davanja repromaterijala kod poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji
Hrvatska zajednica "A", obratila nam se s upitom imaju li isporuke repromaterijala (primjerice sjemena, zaštitnih sredstava i slično), te predaja svinja i teladi koje obavljaju trgovačka društva svojim partnerima, poljoprivrednim proizvođačima i kooperantima obilježja isporuke za koju postoji obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost.
Prema članku 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Odredbom članka 3. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) isporuka u općenitom smislu postoji u slučaju kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost uz naknadu. Naknada može biti u obliku novca ili u obliku protuisporuke dobara ili usluga.
U skladu s navedenim kada trgovačko društvo koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost isporučuje repromaterijal poljoprivrednim proizvođačima i kooperantima obvezno je obračunati porez na dodanu vrijednost.
Ako je poljoprivrednik u sustavu poreza na dodanu vrijednost tada ima pravo na odbitak pretporeza prema odredbama članka 20. stavak 1. Zakona, ako je isporučitelj dobara ispostavio račun sa svim elementima koje propisuje članak 15. stavak 2. Zakona. Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu