Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/01-01/505
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.12.2002
Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)
Općina "A" postavila nam je upit u svezi oporezivanja novčanih doznaka (transfera) koje općina doznačuje društvu "B" d.d. za izgradnju II. faze vodoopskrbne mreže. Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna, a po završetku izgradnje vodoopskrbna mreža će ostati u vlasništvu Općine. Komunalno društvo, kao primatelj novčanih sredstava, će po završetku izgradnje dostaviti končani obračun Općini "A".
U svezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost doznaka ili transfera jedinica lokalne samouprave komunalnom društvu, Porezna uprava se višekratno očitovala u svojim pismima, na sljedeći način.
Sredstva (transferi) koja se doznačuju komunalnim društvima za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, javnih dobara, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), nego potpora za izgradnju javnih dobara, te se na takvu doznaku ne plaća porez na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 8. stavak 1. Zakona.
Međutim, ako komunalno društvo temeljem doznačenih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave obavlja redovite komunalne djelatnosti obavezno je iz primljenih novčanih doznaka, proračunanom stopom, izračunati i platiti pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.
Stoga, ako Općina "A" doznačuje sredstva komunalnom društvu radi izgradnje vodoopskrbne mreže i ako se radi o transferima sredstava iz proračuna Općine takva doznaka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Kada društvo "B" d.d. dostavi konačni obračun Općini "A", na ispostavljeni račun obavezno je obračunati porez na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu