Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/10-01/121
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-3
Zagreb, 20.07.2010
Oporezivanje kotizacija za simpozij pdv-om

 

Hrvatska udruga „A“, obratila nam se upitom u vezi oporezivanja kotizacija za simpozij porezom na dodanu vrijednost. Naime, prema navodima u upitu udruga do sada nije ostvarila oporezive prihode, a u 2010. godini planira organizirati simpozij međunarodnog karaktera pod nazivom 'B' za koji će vanjskim posjetiteljima i članovima udruge izdavati račune za kotizaciju. Postavljeno je pitanje da li su prihodi od kotizacija oporezivi u slučaju da prijeđu iznos od 85.000,00 kn te da li se prihodi od kotizacija iz inozemstva mogu smatrati izvozom isporuka odnosno usluga koje su neoporezive.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

 

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Prema odredbama članka 5. stavak 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavIjanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište. Od ovog općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona.

 

Odredbama članka 5. stavak 4. točka 3.a Zakona odnosno članka 33. stavak 6. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se mjestom obavljanja kod umjetničkih (npr. opernih, glumačkih, pjevačkih), znanstvenih (npr. znanstvena predavanja i davanja mišljenja, ali ne i savjetovanja naručitelja), nastavnih (npr. usluge poduke, organiziranje tečajeva), športskih (npr. tenis, ronjenje), zabavnih ili sličnih usluga (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i usluga njihovog organiziranja, smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena.

 

U skladu s navedenim, obzirom da se usluge organizacije stručnih simpozija u smislu članka 2. stavak 1. Zakona smatraju oporezivim uslugama Hrvatska „A“ postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2011. ako vrijednost takvih usluga u tekućoj godini bude veća od 85.000,00 kuna.

Što se tiče kotizacija iz inozemstva, obzirom da je u ovom slučaju riječ o usluzi organiziranja simpozija koja se prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 3.a Zakona odnosno članka 33. stavak 6. točka 1. Pravilnika oporezuje tamo gdje je stvarno obavljena Hrvatska udruga „A“ obvezna je kad postane obveznik poreza na dodanu vrijednost na kotizaciju za simpozij koju zaračunava posjetiteljima iz inozemstva obračunati porez na dodanu vrijednost. Napominjemo da se prema odredbama Zakona i Pravilnika usluge ne mogu izvoziti već samo dobra.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu