Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/08-01/132
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-4
Zagreb, 15.12.2008
Trgovina u inozemstvu

Ministarstvo financija, Uprava za financijski sustav, dostavilo nam je upit tvrtke  „A“ d.o.o. , o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada ta tvrtka kupuje robu u inozemstvu na paritetu CIP Luka „B“, te istu robu na istom paritetu prodaje drugoj tuzemnoj tvrtki kojoj je krajnji cilj prodaja robe u inozemstvu. Pripominju da se promet robom u cijelosti obavlja izvan teritorija Republike Hrvatske, odnosno da roba ne ulazi u carinsko područje Republike Hrvatske.

U svezi s postupkom carinjenja u navedenom slučaju Carinska uprava – Središnji ured odgovorila je dopisom klasa: 413-01/08-01/516, ur.broj: 513-02-1240/5-08-02 od 24. studenog 2008. što ga dajemo u privitku.

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

        

Prema odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07)  mjestom isporuke dobra razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, a ako je otpremljeno tada se smatra da je mjesto isporuke ono mjesto na kojem se dobro nalazilo na početku otpreme. U tom slučaju, a u skladu s odredbom članka 5. istog Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se prema mjestu isporuke dobra.

U skladu s navedenim, ako tuzemni poduzetnik prodaje robu drugom tuzemnom poduzetniku u inozemstvu riječ je o isporuci dobara koja se ne oporezuje se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, jer isporuka dobra nije obavljena u tuzemstvu.

Molimo  da o navedenom obavijestite podnositelja upita.  

 

Povratak na prethodnu stranicu