Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/06-01/953
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 23.11.2006
Oporezuju li se usluge rada u inozemstvu prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

Društvo „A“ d.o.o.,  u okviru svoje djelatnosti obavlja i usluge auto-dizalicama nosivosti od 30 do 500 tona. Obzirom da posluju i sa inozemnim partnerima postavljaju pitanje da li se usluge rada auto-dizalicama u inozemstvu te najam auto-dizalice i posade inozemnom poslovnom partneru oporezuju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Kako bi se odredilo oporezuje li se uslugu koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

Od ovog načela postoje izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se između ostalog mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje se nalazi nekretnina ako se radi o uslugama u svezi s tom nekretninom, što je propisano odredbom članka 5. stavak 4. Zakona i člankom 33b. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05). Kod usluga ustupanja osoblja i iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prijevoznih sredstava, mjestom obavljanja usluge smatra se mjesto gdje je sjedište poduzeća primatelja usluge kako je propisano člankom 5. stavak 6. točka 7. i 8. Zakona.

Stoga, ako porezni obveznik, u ovom slučaju društvo „A“ d.o.o. auto-dizalicama u inozemstvu obavlja usluge vezane uz nekretnine tada se takva usluge prema članku 5. stavak 4. točka 1. Zakona oporezuje prema mjestu gdje se nalazi nekretnina na kojoj se vrše radovi. Usluga najma auto-dizalice i posade inozemnom poduzetniku oporezuje se prema sjedištu primatelja usluge obzirom da se auto-dizalica ne smatra prijevoznim sredstvom nego građevinskim strojem - pokretnim dobrom, pa usluga najma auto-dizalice i osoblja koju obavi tuzemno društvo inozemnom ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da s navedenim upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu