Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/06-01/22
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
zagreb, 31.03.2006
Obračunavanje i plaćanje pdv-a na promidžbene usluge i usluge posredovanja

Društvo "A" d.o.o iz Zagreba,  obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na promidžbene usluge i usluge posredovanja u vezi s tim uslugama, usluge produkcije TV i radio spotova, fotografiranja predmeta i tiskanja promotivnih materijala, koje u tuzemstvu obavi tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 47/95 do 90/05), propisano je da za utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga vrijedi opće načelo oporezivanja prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta poduzetnika koji obavlja usluge. Od općeg načela propisane su iznimke u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, kojima se određuje, između ostalog, da je porezni obveznik primatelj određenih usluga iz stavka 6. toga članka, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnikom.

 

Člankom 5. stavak 6. točka 2. Zakona, propisano je da se promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u vezi s tim uslugama oporezuju prema sjedištu poduzetnika primatelja usluge.

 

Stoga, ako je domaći poduzetnik obavio za inozemnog poduzetnika uslugu promidžbe (oglašavanja), mjesto oporezivanja je sjedište poduzeća primatelja te usluge, a to je u ovom slučaju inozemstvo, pa se takva usluga ne oporezuje prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Ako domaći poduzetnik u tuzemstvu obavi za inozemnog poduzetnika uslugu fotografiranja predmeta ili tiskanja promotivnog materijala, navedene usluge se oporezuju prema sjedištu poduzetnika koji je uslugu obavio, pa je stoga hrvatski poduzetnik obvezan inozemnom poduzetniku na računu zaračunati porez na odanu vrijednost sukladno članku 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Obzirom da upit ne sadrži dovoljno podataka, ne možemo se očitovati o obvezi obračunavanja poreza na  dodanu vrijednost za usluge produkcije TV i radio spotova, koje domaći poduzetnik obavi inozemnom poduzetniku.

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu