Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/432
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 20.02.2004
Obveze obračunavanja PDV-a na usluge koje obavljaju ino kupci
Društvo "A", koje se bavi programiranjem (razvojem softvera) i korištenjem tehnologije mobitela 2.5 i 3. generacije, postavilo nam je pitanje o obvezi obračunavanja PDV-a na usluge koje obavljaju ino kupcu koji kreira produkte, vodi razvoj i plasman istih na svjetsko tržište. Usluge se odnose na kritike, savjete i diskusije o funkcioniranju određenog programskog modula, implementaciji dijela programskog modula, pomoć pri održavanju implementiranih modula, prilagodbi postojećih rješenja uređajima drugih proizvođača, odlaske na lice mjesta i ispravljanje u funkcioniranju problematičnih programskih modula.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 3. u svezi s člankom 5. stavkom 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00), mjestom oporezivanja usluga inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i drugih sličnih usluga savjetovanja, smatra se sjedište poduzeća primatelja. Ako neku od ovih usluga hrvatski poduzetnik obavlja inozemnom poduzetniku sa sjedištem u inozemstvu, te usluge se ne oporezuju hrvatskim porezom na dodanu vrijednost. Uslugama inženjera iz članka 5. stavka 6. točka 3. Zakona, razumijevaju se npr. usluge inženjera čija je svrha savjetovanje naručitelja.
Prema navodima podnosite1ja upita radi se o različitim uslugama za koje se mi ne možemo sa sigurnošću očitovati jer nemamo dovoljno saznanja o sadržaju i biti tih usluga.
Povratak na prethodnu stranicu