Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/89
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.06.2002
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost na posredničke usluge
U povodu upita društva "A", o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na posredničke usluge što ih to društvo obavlja za inozemnu tvrtku koja isporučuje dobra u inozemstvu drugoj inozemnoj tvrtki, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000) i članka 33b. stavak 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), propisano je da se za posredničke usluge mjestom obavljanja usluge smatra mjesto isporuke dobara ili obavljene usluge za koju je obavljeno posredovanje.
Ako u predmetnom slučaju poduzetnik obavlja posredničke usluge za isporuke dobara u inozemstvu u ime i za račun inozemnog naručitelja, prema članku 5. stavak 4. točka 4. Zakona, nije obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost na računima za iznos provizije.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu