Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/11-01/2625
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 10.02.2012
Mjesto oporezivanja usluga sportskog

 

Društvo „A“ d.o.o., postavilo je pitanje podliježe li usluga sportskog „skautinga“ koju obavljaju inozemnom poduzetniku oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. U upitu navode kako usluga sportskog „skautinga“ obuhvaća prikupljanje i obradu podataka o sportašima, izradu analiza i izvještaja sa sportskih natjecanja, prosljeđivanje prikupljenih i obrađenih informacija te savjetovanje i konzultantske usluge u području sporta, odnosno navedena usluga obuhvaća pretraživanje i analizu tržišta sportaša, informiranje i savjetovanje.

 

            U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Prema odredbama članka 5. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavIjanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište. Od ovog općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavku 4. do 6. Zakona, kojima se, između ostalog, određuje da se usluge iz članka 5. stavka 4. oporezuju prema mjestu gdje su obavljene, dok se usluge iz članka 5. stavka 6. Zakona oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

 

Odredbom članka 5. stavka 6. točke 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se usluge ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

            Za određivanje mjesta oporezivanja usluga potrebno je utvrditi o kakvoj se vrsti usluge radi za koju se naplaćuje određena naknada, a u konkretnom upitu nema dovoljno podataka o ugovornim odnosima pa ne možemo sa sigurnošću utvrditi o kakvoj se usluzi radi, odnosno radi li se o obavljanju usluge sportskog „skautinga“ ili neke druge usluge.

 

            Međutim, u slučaju da je ugovoreno obavljanje usluge sportskog „skautinga“ koja se u bitnom sastoji od pretraživanja i analize tržišta sportaša te informiranja i savjetovanja, smatramo da se radi o usluzi ustupanja informacija koja podliježe oporezivanju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.  Stoga tuzemni porezni obveznik nije obvezan na obavljenu uslugu sportskog „skautinga“ obračunati porez na dodanu vrijednost obzirom da je sjedište poduzeća primatelja te usluge u inozemstvu pa navedena usluga ne podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu