Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-01/03-01/1100
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.11.2003
Izdavanje računa
Društvo "A", bavi se prodajom smrznute hrane, pića i napitaka putem pokretnih kamiona od 1999. godine. Porezna uprava - Područni ured Zagreb o navedenom se očitovao u svom mišljenju klasa: 410-01/99-01/227 od 23. lipnja 1999. godine prema kojem se navedeni način prodaje smatra prodajom na otvorenim prostorima te ne postoji obveza izdavanja računa. S obzirom na činjenicu da su doneseni novi zakoni, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 96/03), postavljaju pitanje da li je stajalište Porezne uprave ostalo isto.
Odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 74. stavci 5. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03), računi se ne moraju ispostavljati pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Pod tržnicama i otvorenim prostorima u smislu Zakona i Pravilnika, razumijevaju se mjesta koja su određena od strane mjerodavnih tijela kao tržnice ili mjesta gdje se može prigodno trgovati odnosno obavljati usluge. Prodajom na otvorenim prostorima razumijeva se i prodaja karata u sredstvima javnog prijevoza. S prodajom na otvorenim prostorima izjednačena je i prodaja putem automata.
U konkretnom slučaju smatramo da je prodaja putem pokretnih kamiona prodaja na otvorenim prostorima, pa ne postoji obveza izdavanja računa.
Međutim, bez obzira što obveznik nema obvezu izdavati račune, mora voditi evidencije o dnevnom gotovinskom prometu i upisivati ga u knjigu izdanih računa u smislu članka 130. stavak 2. točka 2. Pravilnika.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu