Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/02-01/507
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.12.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Dopisom pod gornjim brojem obratili ste nam se za davanje suglasnosti na vaše mišljenje u vezi s upitom poduzeća "A" o tome treba li se za iznos primljenog jamstva na ime zakupnine ispostaviti račun i obračunati porez na dodanu vrijednost kao da se radi o predujmu.
Odgovaramo u nastavku.
Suglasni smo s vašim odgovorom po kojem je za primljeni iznos jamstva potrebno izdati račun u smislu odredbe članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i obračunati porez na dodanu vrijednost samo u slučaju ako zakupnik ne uplati zakupninu do dana dospijeća računa na ime zakupnine, odnosno kada se zakupnina naplati iz uplaćenog jamstva.
Povratak na prethodnu stranicu