Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/245
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 30.12.2010
Isporuke sveučilišnog profesora u sustavu pdv-a

Prof.sc.dr.h.c.“A“,  redoviti je profesor na fakultetu  „B“,  te honorarno izvodi nastavu na Visokoj školi „C“ prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, odnosno prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U vezi pitanja je li profesor obvezan plaćati porez na dodanu vrijednost na autorske honorare isplaćene za usluge izvođenja nastave obzirom da je već upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u nastavku odgovaramo.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09.) i članka 71. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođena je nastava koju privatno održavaju nastavnici, a koja obuhvaća obrazovanje u predškolskim, osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama te ustanovama učeničkog i studentskog standarda. Nastava koju privatno održavaju nastavnici u navedenim ustanovama oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost ako nastavu u tim ustanovama obavljaju fizičke osobe (nastavnici ili predavači) prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, isključivo prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Oslobođenje se odnosi i na naknadu za održavanje ispita i konzultacija usko vezanih za izvođenje ugovorenog plana i programa nastave.

Stoga, ako porezni obveznik obavlja usluge izvođenja nastave u skladu s odredbom članka 11. stavak 1. točka j) Zakona te usluge su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita
Povratak na prethodnu stranicu