Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/1084
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-3
Zagreb, 08.11.2010
Oporezivanje određenih usluga pdv-om

 

Hrvatski savez „A“ (u daljnjem tekstu: savez „A“) obratio nam se upitom u vezi oporezivanja određenih usluga porezom na dodanu vrijednost. Naime, postavljeno je pitanje da li su naknade za sudjelovanje odnosno kotizacije za klub i licence za strane i domaće igrače koje se fakturiraju klubovima koji su članovi saveza „A“ oporezive porezom na dodanu vrijednost. Nadalje, obzirom da je savez „A“ tiskao iskaznice za igrače što je fakturirao klubovima koji su članovi saveza „A“ postavljeno je pitanje da li je ta usluga oporeziva porezom na dodanu vrijednost. Također je postavljeno pitanje o tome da li je prefakturiranje troškova tiskanja zapisnika koji se vode na utakmicama kao i prefakturiranje troškova hotelskog smještaja igrača oporezivo porezom na dodanu vrijednost te da li se klubovima fakturira iznos hotelskih usluga s porezom na dodanu vrijednost.

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Odredbama članka 11. stavak 1. točka l) Zakona odnosno članka 73. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge koje neprofitne organizacije čiji su ciljevi vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi obave svojim članovima u skladu sa statutima ili drugim pravilima tih organizacija pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti tržišno natjecanje. Oslobođenje se primjenjuje neovisno o tome plaćaju li članovi navedenih organizacija članarinu u skladu s pravilima tih organizacija ili se njihova djelatnost temelji na donacijama i dobrovoljnim prilozima.

 

Prema odredbama članka 73. stavak 2. Pravilnika oslobođenje u smislu stavka 1. istoga članka primjenjuje i na isporuke dobara pod uvjetom da su isporuke tih dobara usko povezane s obavljenim uslugama ili su sastavni dio tih usluga.

 

Odredbama članka 88. Pravilnika propisno je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Napominjemo da se porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka l) Zakona odnosno članka 73. stavak 1. Pravilnika može primijeniti na djelatnosti koje savez „A“ obavlja u korist svojih članova za članarinu utvrđenu u skladu sa Statutom odnosno na djelatnosti koje savez „A“ obavlja u ostvarivanju svojih ciljeva kao što su primjerice usklađivanje djelatnosti svojih članova, ustrojavanje i provođenje sustava natjecanja i slično.

 

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, ostvarila godišnju vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

 

U skladu s navedenim, ako ispostavljanje računa za naknade za sudjelovanje odnosno kotizacije za klub i licence za domaće igrače te troškovi tiskanja iskaznica i zapisnika kao i troškovi u vezi organiziranja hotelskog smještaja igrača predstavljaju način prevaljivanja troškova odnosno „prefakturiranje“ navedenih troškova klubovima u tom slučaju troškovi su zapravo nadoknada učinjenih izdataka saveza „A“  koji su sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona.

 

Što se tiče licenci za strane igrače, napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati obzirom da u upitu nema dovoljno podataka o tome kome se ispostavljaju računi za izdavanje takvih licenci. Naime, kod usluga koje su povezane s inozemstvom potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona odrediti mjesto oporezivanja takvih usluga.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu