Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/09-01/205
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 26.02.2010
Usluge obrazovanja

         Primili smo upit gospodina „A“, u vezi usluga obrazovanja koje obavlja Centar „B“ kao što su programi za stjecanje srednje stručne spreme za određena zanimanja (na primjer: tehničar cestovnog prometa, tokar, glodač itd.), programe stručnog usavršavanja za poslove instruktor vožnje, stručnog osposobljavanja za određene poslove (na primjer: rukovatelj viličara, ravnatelj auto-dizalicama itd.). Postavljen je upit je li program osposobljavanja kandidata za vozače različitih kategorija koji obavlja Centar „B“ oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do 01. siječnja 2010.

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 87/09.) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. izmijenjen je članak 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te je stoga odredbom članka 11. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.) propisano da se porez na dodanu vrijednost ne plaća, između ostalih, na usluge stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Sukladno odredbi članka 71. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.149/09.) usluge i isporuke dobara oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Stoga, navedeno oslobođenje za usluge obrazovanja odnosi se isključivo na nastavne programe verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Molimo da s navedenim upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu