Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/59
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 26.02.2010
Centar kao ustanova oslobođena plaćanja pdv-a

Centar za pomoć i njegu „A“ (u daljnjem tekstu: Centar) ustanova je socijalne skrbi koju je osnovala Katolička udruga „B“  za pomoć starijim i nemoćnim osobama. Prema Odluci o osnivanju djelatnost Centra je pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama teže narušenog zdravstvenog stanja koje su ovisne o tuđoj pomoći u smislu organiziranja prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje suđa i sl.), obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju navedenih djelatnosti. Djelatnost centra nema za cilj nema stjecanje dobiti već obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Ako se ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra. U vezi pitanja je li Centar ustanova oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.) i članka 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja poreza oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Uslugama i isporukama dobara smatraju se one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima na području socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.

Stoga, Centar kao ustanova socijalne skrbi kojoj je osnovna djelatnost pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama teže narušenog zdravstvenog stanja koje su ovisne o tuđoj pomoći kad obavlja naprijed navedene usluge oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbe članka 11. stavka 1. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu