Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/160
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 18.02.2010
Obračun pdv-a na usluge stručnog obrazovanja

 

        Fakultet “A“,  obratio nam se upitom u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge stručnog obrazovanje. Navedeni fakultet kao visokoškolska ustanova organizira i provodi Seminare za voditelje poslovnica i Seminare za turističke vodiče temeljem ovlasti Ministarstva turizma. Seminari za turističke vodiče organiziraju se i provode u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (Narodne novine, br. 50/08), a Seminari za voditelje poslovnice temeljem Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (Narodne novine, br. 50/08) koje je donijelo Ministarstvo turizma temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 68/07). Fakultet „A“ smatra da je kao visokoškolska ustanova oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost za pružanje usluga stručnog usavršavanja u okviru Seminara za voditelje poslovnica i Seminara za turističke vodiče u skladu s odredbama članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 87/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. te traži potvrdu svoga tumačenja.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka i) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dodanu vrijednost, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve.

 

         Odredbama članka 71. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

 

Prema odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika usluge i isporuke dobara iz stavak 1. ovoga članka oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

         U skladu s navedenim, u konkretnom slučaju porezno oslobođenje iz članka 12. stavak 1. točka i) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dodanu vrijednost odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika može se primijeniti na usluge stručnog obrazovanja koje u okviru Seminara za voditelje poslovnica i Seminara za turističke vodiče organizira i obavlja Fakultet „A“ ako je program za navedene seminare verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, što je propisano odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu