Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/1567
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 30.11.2007
Ostvarivanje prava na povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

       Hrvatski helsinški odbor 'A' (u daljnjem tekstu:HHO), je hrvatski partner u Zajedničkom projektu nastave povijesti čiji je nositelj Centar 'B' (CDRSEE). Projekt financijski pomaže Američka agencija 'C' (USAID), a u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/95, i 14/00). U sklopu navedenog projekta HHO je objavio četiri knjige čitanki kao dodatni materijal za nastavu povijesti, a uslugu tiskanja knjiga obavio je Hrvatski zavod 'D' . Obzirom da je Hrvatski  zavod 'D'  HHO-u izdao račun za obavljenu uslugu tiskanja knjiga u kojem je obračunan i porez na dodanu vrijednost, HHO nam se obratio s pitanjem  mogu li temeljem članka 3. navedenog Sporazuma ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost, obzirom da su imali pravo na oslobođenje od plaćanja poreza.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

 Obzirom da navedeni Sporazum ima karakter međunarodnog ugovora u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske i on čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi nadređen domaćem zakonodavstvu, porezna oslobođenja propisana tim Sporazumom na odgovarajući način primjenjuju se na isporuke dobara i usluga.

 

Odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), propisan je postupak ostvarivanja poreznih oslobođenja u slučaju kada je to ugovoreno odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

 

Prema odredbi članka 73c. stavak 2. Pravilnika propisano je da nadležno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora izdaje propisanu potvrdu na temelju koje korisnik povlastice može ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara i usluga. Potvrdu nadležnog tijela kupac, koji temeljem međunarodnog ugovora ima pravo na porezno oslobođenje pri nabavi dobara i usluga, uručuje dobavljaču-poreznom obvezniku kojem ona služi kao dokaz da u trenutku isporuke nije trebao obračunati porez na dodanu vrijednost na obavljenu isporuku.

 

Napominjemo da Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nije predviđena mogućnost da se oslobođenje ostvaruje naknadnim povratom poreza na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu