Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/05-01/81
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 17.03.2005
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vijednost
Privatna srednja ekonomska škola ,"A" , Metodički je centar i Hrvatski središnji ured vježbovnih tvrtki Zavoda za školstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2002. godine. Obzirom da ove godine škola organizira III. međunarodni sajam vježbovnih tvrtki pod nazivom "PVT Zagreb 2005", obratila nam se sa zahtjevom za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom nabave dobara i usluga potrebnih za realizaciju projekta. Napominju da škola nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04), propisano je da su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.
Sukladno navedenom, srednja škola prilikom nabave dobara i usluga plaća porez na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza, a usluge i isporuke dobara koje škola obavlja oslobođene su od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu