Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/05-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.01.2005
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine
Vlada Republike Hrvatske - Povjerenstvo za besplatnu dodjelu strane robe dodijelila je rješenjem klasa: 413-01/04-06/17 od 29. prosinca 2004. Župnom uredu "A", stranu robu oduzetu u carinskom prekršajnom postupku. Stoga nam se Župni ured "A" obratio sa zahtjevom za izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine prilikom preuzimanja robe.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
U točki 3. toga članka propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća i na sve drage isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene.
Prema navedenim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost razvidno je da je obveznik plaćanja poreza u smislu članka 2. stavak 1. točka 3) Zakona tuzemni poduzetnik koji donira, odnosno besplatno dodjeljuje dobra ili usluge, a ne tuzemni primatelj doniranih dobara ili usluga.
Međutim, prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne uprave i samouprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima u smislu članka 2. stavak 3. ovoga Zakona, a time ni obveznicima poreza na dodanu vrijednost, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti.
Shodno navedenom, a u smislu članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost nema porezne obveze kada Vlada Republike Hrvatske besplatno dodjeljuje stranu robu oduzetu u carinskom prekršajnom postupku.
U vezi pitanja o oslobođenju od plaćanja carine, stranka se treba obratiti Carinskoj upravi.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu