Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/04-01/346
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 08.12.2004
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Hrvatski Caritas,, pokreće nacionalnu božičnu humanitarnu akciju pod nazivom "Za 1000 radosti", koja će se provoditi prodajom 3D kartica Hrvatskog Caritasa. 3D kartice osim putem škola distribuirati će se i putem prodajnih mreža primjerice Tiska. Stoga nam se Hrvatski Caritas obratio sa zamolbom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na naknadu koju će Tisak ostvariti prodajom 3D kartica, budući da će Hrvatski Caritas tu naknadu u cijelosti koristiti u humanitarnoj akciji "Za 1000 radosti".
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) nije propisano oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada domaći poduzetnici ustupaju u humanitarne svrhe naknadu ostvarenu isporukom dobara ili usluga, a Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu