Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/04-01/1266
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 21.09.2004
Zamolba za oslobođenjem od plaćanja poreza n dodanu vrijednost prilikom uvoza posebne vrste trstike za piskove
Gospodin "A" student Muzičke akademije, obratio nam se sa zamolbom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza posebne vrste trstike za piskove koji su potrebni za instrument fagot.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara koji se prema carinskim propisima smatra osobnom prtljagom te ostalih dobara za osobnu upotrebu do ukupne vrijednost 300,00 kuna, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji, kao i uvoz dobara putem poštanskih i drugih pošiljaka ukupne vrijednosti do 300,00 kuna, koje primatelji hrvatski ili strani državljani prime iz inozemstva od fizičkih osoba i za koje primatelj ne plaća naknadu pošiljatelju, uz uvjete propisane carinskim propisima.
Navedenim odredbama Zakona, propisano je u kojim slučajevima i do kojeg iznosa je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost uvoz dobara kada ga obavljaju fizičke osobe. Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu