Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/214
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 12.11.2003
Primjena članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Društvo "A" bavi se posredovanjem i pronalaženjem lohn poslova. Stoga postavljaju pitanje treba li domaći poduzetnik, koji obavlja doradu na proizvodu, prilikom izdavanja računa obračunati porez na dodanu vrijednost, s obzirom na odredbe članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03).
Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 71. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je ako domaći poduzetnik obavlja premještaj dobra izrađenog ili oplemenjenog u postupku unutarnje proizvodnje drugom poduzetniku koji također obavlja postupak unutarnje proizvodnje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade odnosno oplemenjivanja isporučuje inozemnom naručitelju u inozemstvu, takva je isporuka oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Stavak 6. istog članka propisuje da poduzetnik koji premješta dobro nakon izrade odnosno oplemenjivanja u postupku unutarnje proizvodnje obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o premještanju toga dobra u drugi postupak unutarnje proizvodnje radi izvoza.
Navedeno oslobođenje primjenjuje se samo u slučaju kada domaći poduzetnik koji je uvezao dobro radi unutarnje proizvodnje obavlja premještaj (isporuku) dobara u postupku unutarnje proizvodnje drugom domaćem poduzetniku radi dorade, koji također mora imati odobrenje carinarnice za obavljanje postupka unutarnje proizvodnje.
Ako obadva sudionika dorade za uvezeno dobro nemaju odobrenje carinarnice za obavljanje postupka unutarnje proizvodnje ili nemaju odgovarajuću carinsku dokumentaciju prema carinskim propisima radi praćenja dobra pod carinskim nadzorom, tada je riječ o oporezivoj isporuci prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00). Poduzetnik koji je obavio doradu (lohn posao) pri isporuci toga dobra mora obračunati porez na dodanu vrijednost na uslugu dorade, izrade odnosno oplemenjivanja dobra.
Poduzetnik koji izvozi tako oplemenjeno dobro ima pravo odbitka obračunanog poreza kao pretporez, te koristi pravo oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri izvoz, u smislu članka 13. i 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost jednako kao i poduzetnik koji izvozi dobro izrađeno ili oplemenjeno u postupku unutarnje proizvodnje.
Molimo da s odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu