Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/268
Urudžbeni broj:513-07/03-02
Zagreb, 06.08.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Župni ured "A" primio je kao donaciju humanitarnu pomoć od hrvatskog misijskog centra u New Yersiju. Obraćaju nam se s pitanjem jesu li obvezni platiti porez na dodanu vrijednost koji im je obračunala carinarnica.
Na upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Iz navedenog je razvidno da uvoz humanitarne pomoći koja je dana vjerskim ustanovama ne podliježe porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu