Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/218
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.06.2003
Poticanje ulaganja
Trgovačko društvo "A", uputilo nam je dopis iz kojeg je razvidno da ispunjavaju uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine, 73/00), te da su dobili status nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica. Zatražili su oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu opreme na koju se, sukladno članku 8. Zakona o poticanju ulaganja, ne plaća carina.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) nije propisano oslobođenje od obveze plaćanja toga poreza koje bi se odnosilo na uvoz dobara u sklopu mjera kojima je uređeno poticanje ulaganja. U skladu s navedenim, Ministarstvo financija nema ovlasti da mimo odredbi Zakona pojedinog obveznika oslobodi od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s ovim dopisom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu