Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/152
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 16.04.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja carinske povlastice prema Zakonu o izmjeni i dopunama Carinskog zakona
Prema odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Narodne novine, broj 92/91), povoljnija carina prema odredbi članka 22. stavak 1. Carinskog zakona te oslobođenja od plaćanja carine propisana u članku 187. Carinskog zakona, ne primjenjuju se od 2. studenoga 2001. godine, na osobna motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife.
Temeljem ovih odredbi Carinska uprava - Središnji ured se u pismu klasa: 410-19/01-01/52 od 7. studenoga 2001. godine, izjasnila da je prestankom važenja carinskih povlastica za osobna motorna vozila, prestalo i pravo ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu osobnih motornih vozila temeljem odredbi članka 12. točke 6., 11. i 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00).
Odredbama članka 12. točka 6. i 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da je plaćanja poreza oslobođen uvoz upotrebljavanih dobara kućanstava i osobnih stvari koje radi preseljenja u Republiku Hrvatsku, uvoze fizičke osobe, te uvoz dobara koja su hrvatski državljani i strani državljani stalno naseljeni u Republici Hrvatskoj, naslijedili u inozemstvu, uz uvjete propisane carinskim propisima.
Odredbe članka 12. točka 6. i 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, su autonomne i ne može se tumačiti da je prestankom važenja carinske povlastice za
osobna motorna vozila, automatski prestalo i pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Odredba da se porezna oslobođenja iz članka 12. točka 6. i 11. Zakona, ostvaruju uz uvjete propisane carinskim propisima, odnosi se na proceduru i dokaze koji se u carinskom postupku moraju predočiti da bi se ostvarilo carinsko odnosno porezno oslobođenje.
Isto se odnosi i na uvoz dobara koja su kao donacija dana osobama navedenim u članku 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i na uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
Povratak na prethodnu stranicu