Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/109
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na određeno vrijeme na ime i do iznosa ratne štete
Gospodin "A" vlasnik obrtničke radnje, obratio nam se sa zamolbom o oslobađanju od plaćanja PDV-a na određeno vrijeme na ime i do iznosa ratne štete na njegovim objektima koju je Županijska komisija Brodsko-Posavske Županije za procjenu ratnih šteta utvrdila u iznosu od 194.965 DEM.
Naše je mišljenje:
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) ne postoji mogućnost da se pojedinog poreznog obveznika koji je tijekom rata pretrpio ratne štete oslobodi obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu