Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/7
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 28.03.2003
Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara inozemnoj pravnoj osobi koja posluje u Slobodnoj zoni
Tvrtka "A", obratila nam se za mišljenje da li tuzemni dobavljači trebaju obračunavati porez na dodanu vrijednost na isporuke dobara inozemnoj pravnoj osobi koja posluje u Slobodnoj zoni Jankomir.
Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Prema članku 72. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) porezni obveznik - isporučitelj dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta.
U skladu s navedenim i uz ispunjenje uvjeta iz članka 72. stavak 3. Pravilnika, isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu